Det er kultiveringsgrupper for småvilt og fisk i Nordre Kattfjord Grunneierlag.

Rypetaksering blir gjort vår og høst med en dyktig gruppe som har jobbet med oss i mange år. Telleresultatene gir oss et godt grunnlag til å beslutte om beskatning og eventuell stegning av jakta.

Vi har en aktiv fiskekultiveringsgruppe som har i mange år jobbet med utfiske i mange av lagets fiskevann. Det blir fisket med garn for å ta ut småfisk. Kultiveringsfiske foregår på sensommeren og tidlig høst. Kultiveringsgruppene bærer opp utstyr til utfiske og setter garn ved utløp av elvene og i selve vann. Fisken blir målt i lengdekategorier. Vi ser at det harde arbeidet med utfiske lønner seg ved at fisken gradvis blir større.