NKG sitt terreng har mange fine fiskevann for stangfiske etter ørret og røye, både lett tilgjengelig og i mer utfordrende terreng. Laget driver ved kultiveringsgruppe utfiske i flere av vannene (de siste årene Synnøvjordvannene og Løvdalsvatnet). I Storelva selges det i en tidsavgrenset periode kort for stangfiske (sjøørret, bekkeørret, røye).

Fiskekort kjøpes på https://www.inatur.no/. Fiskere må forvente å kunne bli kontrollert av grunneiere og kontrollører utnevnt av grunneierlaget, og all overtredelse av fiskereglene vil bli politianmeldt.