Det selges jaktkort for småviltjakt. NKG har mye variert terreng for både li- og fjellrypejakt. Rypebestanden takseres av en kultiveringsgruppe for ryper på våren og på høsten. Høsten 2019 ble det stengt for all rypejakt på grunn av veldig lave tellinger.

Kort kjøpes på https://www.inatur.no/. Kort selges for et bestemt antall ryper per dag og sone, disse er angitt på inatur.no, og ved kortkjøp velger man sone man skal jakte i på den gitte datoen.

Det må løses jaktkort for enhver form for jaktaktivitet i lagets område. Jegere vil måtte forvente å bli kontrollert av grunneiere og kontrollører utnevnt av grunneierlaget.  Overtredelser av jaktloven og jakt uten gyldig kort blir politianmeldt.

Det jaktes elg etter avtale med grunneierlaget, og laget har tiltak for å redusere bestanden av rovdyr som mink og rødrev.