Styret i NKG i 2020 består av leder Virve Ravolainen, nestleder Harald Olav Johansen, sekretær Hugo Berntsen, kasserer Sissel Olsen, og styremedlemmene Tove Johansen, Gunnar Hansen, Asbjørn, Tore Albrigtsen.

Kontaktinformasjon:

epost XXYYZZ (den nye postkgf.no eller tilsvarende),

Facebook Nordre Kattfjord Grunneierlag [linke]